Cursets de Cristiandat

Moviment laic fundat fa uns 70 anys per un mallorquí, Eduardo Bonnin. Actualment està estes per tot el mon.

Dins Inca hi ha molta de gent que hi ha participat, fa molts d’anys, i darrerament també.

A aquest moviment hi participen gent jove, gran, i de mitjana edat; homos i dones… Però, tots amb un objectiu comú, trobar-nos amb nosaltres mateixos amb els germans i sobre tot amb Déu, descobrir que Déu ens estima.

Per això se celebra un curset de tres dies a Sta. Llucia o a Son Fe. Després hi ha una trobada setmanal que anomenam Ultreya, a la casa de l’església a Palma, i una mensual a Inca al Centro Parroquial de Santa Maria la Major.

A %d bloguers els agrada això: