Confraria de la Mare de Déu del Carme

La Confraria de la Mare de Déu del Carme va ésser fundada pel Prevere Rvd. Bartomeu Saurina Corró en la dècada dels anys 60. La devoció a la Mare de Déu del Carme amb la Confraria s’ha fomentat molt i es venera en una de les capelles laterals de l’església de Sta. Maria la Major d’Inca. Curiosament, el fundador de la Confraria, confessava en el confessionari ubicat dins aquella capella.

Cada any, des de la seva fundació, Mn Bartomeu Saurina convidava un Predicador per a l’ofici del dia de la Festa de la Mare de Déu del Carme, que se celebrava i se celebra amb tota solemnitat.

El funcionament i activitats de la Confraria és molt similar a la de Sta. Maria la Major. Molts dels confrares ho son de les dues agrupacions alhora. També, cada any, es fa el donatiu en el dia de la Festa del Carme i, com que molts poden estar estiuejant, a vegades donen l’almoina en el dia de Sta. Maria la Major i es posen cabals.

Entre els confrares s’hi compten famílies senceres, amb la totalitat dels seus membres.

La Confraria recapta donatius dels confrares i altres feligresos devots del Carme durant tot l’any i fonamentalment en la jornada per excel·lència que és el dia de la Patrona, el 16 de juliol.

Es duen uns llibres de comptabilitat. Fitxes i caixonets, ben igual que ho fa la Confraria de Santa Maria la Major. Aquest llibre fou iniciat pel Prevere Mn. Bartomeu Saurina, qui feia constar les entrades, les despeses i el destí de la recaptació.

Mort Mn Saurina, la seva germana Aina Saurina Corró, amb la col·laboració de Joana Aina Corró Estrany, han duit a terme i han mantingut la Confraria. Morta N’Aina Saurina, agafà la responsabilitat la seva amiga Joana Aina Corró, ajudada per Antonia i Mª Magdalena Saurina Martorell, nebodes de Mn Bartomeu i de la seva germana Aina.

Igualment, el dia abans del Carme (el 15 de juliol) s’instal·la una taula, amb l’arxiu alfabètic de les fitxes dels confrares a la capella de la Mare de Déu del Carme. La presidenta, sempre auxiliada per altres membres destacats de la confraria regenta el petit despatx -obert durant el dia anterior i en el de l’ofici del dia 16 de juliol on hi acudeixen els confrares per a pagar el seu donatiu anual i recollir el rebut corresponent.

Els doblers recaptats són fonamentalment destinats als ornaments florals i altres detalls per a engalanar la Mare de Déu i enaltir-ne la seva devoció. Per altra banda, d’aquests fons obtinguts, es paguen les misses pels sufragis dels confrares difunts durant l’any, i a altres contingències diverses, a més dels materials com fitxes dels confrares, caixonets per al seu arxiu, etc … Això no obstant, el gran gruix de la recaptació anual és entregada al Sr. Rector, que en disposa per a atendre les diverses necessitats de la parròquia.

A %d bloguers els agrada això: