Catequesi litúrgica

Aquesta és una experiència de catequesi d’un grup divers d’adults, que mantenen viva la seva fe, però que volen reunir-se per alimentar-la, aprofundir-la i reviure-la en el si de l’Església diocesana.

És un grup d’ajuda mútua, el primer de tot, ja que els participants són els primers beneficiats en la vivència de l’alegria de l’evangeli.

Però el grup també vol tenir una projecció cap a la comunitat. La intenció, llavors, és que el grup generi qualque cosa per a la comunitat (repetició de la sessió a domicilis particulars, idees per a les celebracions, pregàries, monicions, etc.)

La metodologia de funcionament és ben simple:

  • Una reunió setmanal els dijous, de màxim dues hores.
  • S’agafen els textos i pregàries de la missa dels diumenges i festius, com a base de la reflexió del grup i fil conductor durant tot l’any litúrgic.
  • Seqüència:
  1. Pregària inicial.
  2. Lectura pausada dels textos.
  3. Compartim allò que ens diuen els textos.
  4. Cadascú pren notes del més significatiu per a ell o d’allò que li ha cridat més l’atenció.
  5. S’assumeixen tasques de projecció comunitària.
  6. Pregària final.

Si qualcú està interessat en participar en aquest grup, pot telefonar a Ferran Bellver (mòbil: 629814399).