Festa de Sant Francesc

Els Pares Franciscans TOR, juntament amb la Joventut Seràfica, conviden als inquers i inqueres a celebrar el dia de Sant Francesc. La celebració de l’Eucaristia tendrà lloc diumenge dia 4 d’octubre, a les 9:30 del matí, a l’església de Santa Francesc.